Ga naar de inhoud

Disclaimer

Er wordt geprobeerd alle zorg in acht te nemen om te verzekeren dat de informatie op deze website, Koopzondageninfo,nl, juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

De standpunten en meningen op deze website, zijn een persoonlijke mening vanuit Koopzondageninfo.nl en staan los van eventuele officiële standpunten van gemeenten, bedrijven of organisaties die worden vermeld.

Onjuiste informatie?

Er kan dus onjuiste of incomplete informatie op deze website staan. In dat geval vragen we je om contact met ons op te nemen. Dan kunnen wij de informatie controleren en daar waar nodig aanpassen.